ผู้บังคับบัญชา

พ.ต.อ.ชิตภพ    โตเหมือน          ผกก.1 บก.ปคม.
พ.ต.ท.อัศวิน    หวังสู้ศึก           รอง ผกก.1 บก.ปคม.
พ.ต.ท.พัลลภ    สุภิญโญ           รอง ผกก.1 บก.ปคม.
พ.ต.ท.หญิง กัญญา  แดนมะตาม  พงส.ผนพ.กก.1 บก.ปคม.
พ.ต.ท.ชูศักดิ์    อภัยภักดิ์           พงส.ผนพ.กก.1 บก.ปคม.
พ.ต.ท รวิกร     วรพันธ์              พงส.ผนพ.กก.1 บก.ปคม.


พ.ต.ท.ทิตวีร์       เอี่ยมสอาด            สว.กก.1 บก.ปคม.
พ.ต.ท.มณฑล     สังข์วัย                  สว.กก.1 บก.ปคม.
พ.ต.ท.จิรกฤต     จารุนภัทร์              สว.กก.1 บก.ปคม.
พ.ต.ท.อรรณพ     สังข์เสน                สว.กก.1 บก.ปคม.
พ.ต.ท.สรกฤต     พันธ์ศรี                   สว.กก.1 บก.ปคม.

 

 

เข้าสู่ระบบ  สมัครสมาชิก  ลืมรหัสผ่าน